X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

بخوانیم (پایه سوم دبستان)

شنبه 3 دی‌ماه سال 1390 ساعت 09:23 ب.ظ

                           باسمه تعالی                           تاریخ :

نام درس: بخوانیم (پایه سوم دبستان)  اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان      زمان : 30 دقیقه

موضوع درس:"خود را دست کم نگیریم"     آموزشگاه دخترانه ایثار                  مجری:

پایه: سوم ابتدایی

اهداف کلی

فراگیران با مفاهیم و اهداف درس «خود را دست کم نگیریم» آشنا می شوند.(حیطه شناختی)

فراگیران نسبت به شناخت تواناییهای خود علاقه مند می شوند.(حیطه عاطفی)

فراگیران در مقابل دیگران خود را دست کم نگرفته و خوب عمل می کنند.(حیطه روانی حرکتی)

اهداف رفتاری

از فراگیران انتظار می رود در پایان درس بتوانند :

- از روی درس به راحتی بخوانند.(دانش – حیطه ی شناختی)

- درباره ی جمله «خود را دست کم نگیریم» هرچه فهمیده اند توضیح دهند.(درک و فهم – حیطه ی شناختی)

- خلاصه ی درس را به کلاس ارئه نمایند.(درک و فهم – حیطه ی شناختی)

- تفاوت توانایی حلزون با خرگوش را بیان کنند.(تجزیه و تحلیل – حیطه ی شناختی)

- درباره این درس یک نقاشی بکشند.(کاربرد – شناختی)

- در ارتباط با تفاوت توانایی خود با دوستانش در کلاس صحبت کنند.(ترکیب – حیطه ی شناختی)

- یک ضرب المثل درباره ی تفاوت توانایی خود با دیگران به کلاس بیاورند.(کاربرد – حیطه ی شناختی)

- نظر خود را راجع به موضوع درس به کلاس ارائه نمایند.(ارزشیابی – حیطه ی شناختی)

- درباره ی موضوع درس «خود را دست کم نگیریم» یک داستان کوتاه بگویند.(ترکیب – حیطه ی شناختی)

- به سخنان معلم خود با دقت گوش کنند.(دریافت – حیطه ی عاطفی)

- درباره ی موضوع درس «خود را دست کم نگیریم» از معلم خود سؤال بپرسند.(واکنش – حیطه ی عاطفی)

- به توانایی دوستان خود احترام می گذارد.(ارزش گذاری – حیطه ی عاطفی)

- از تواناییهای خود به عنوان یک نعمت خدادادی استفاده می کند.(عادی شدن – حیطه ی روانی حرکتی)

- از داشتن توانایی های خود مغرور نمی شود.(ارزش گذاری – حیطه ی عاطفی)

- در راه پی بردن به توانایی های خود تلاش می کند.(دقت – حیطه ی روانی حرکتی)

- از خداوند به عنوان صاحب تمام تواناییها و نعمت هایش تشکر می کند.(تبلور در شخصیت – حیطه ی عاطفی)

- به تصاویر نمایش داده شده در کلاس نگاه می کند و به سؤالات معلم پاسخ می دهد.(واکنش – حیطه ی عاطفی)

الگوها و روشهای تدریس

توضیحی – پرسش و پاسخ – ایفای نقش – نمایش

رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

کتاب درسی – تابلو – انواع گچ رنگی – انواع ماسک برای اجرای نقشها (حلزون – خرگوش – کرم شب تاب) – اسلاید آموزشی (Power Point) – رایانه – دیتا شو– ماکت درخت – چند شاخه گل – برگهای سبز درختان

آثار آموزشی و پرورشی الگوی ایفای نقش

همدلی – احترام به توانایی دیگران – مهارت در بکارگیری تواناییها – حل مسائل بین فردی – ایجاد یک نگرش مثبت نسبت به تواناییهای خود و قدر نعمت های الهی را دانستن

فعالیتهای مقدماتی

ورود به کلاس – سلام و احوال پرسی با فراگیران – حضور و غیاب – بررسی وضعیت فیزیکی و روانی فراگیران – بیان مناسبت روز یا هفته – نوشتن «بسم الله الرحمن الرحیم»، تاریخ و موضوع درس با خطی زیبا بر روی تابلو کلاس و دیدن تکالیف و ...

 

5  دقیقه

ارزشیابی تشخیصی یا آغازین

از درس «خود را دست کم نگیریم» چند سؤال از فراگیران می پرسم :

-  بچه ها هر یک از شما به غیر از درس خواندن، نوشتن و به مدرسه آمدن چه کارهای دیگری انجام می دهید؟

-   در خانه برای کمک به پدر و مادر و خواهر و برادر خود چه کارهایی انجام می دهید؟

-  آیا به کلاس ورزشی و یا کلاسهایی غیر از کلاسهای مدرسه می روید؟

 

 2 دقیقه

آمادگی و ایجاد انگیزه

بچه ها دیروز امیرحسین با پدرش برای خرید مایحتاج ماهیانه خانه به بازار رفت. او به همراه پدرش مقدار زیادی میوه و سبزی و سایر مایحتاج خانه را خریدند اما زمانی که آنها به خانه رسیدند پدر امیرحسین چند بسته سنگین را با هم از داخل ماشین برداشته و به داخل خانه برد اما امیرحسین تنها توانست دو بسته کوچک را به خانه بیاورد. به نظر شما چرا او نتوانست مثل پدرش همه بسته ها را جا به جا کند؟!

 

 

1 دقیقه

ارائه درس

فعالیت معلم

فعالیت شاگردان

 

- بلافاصله بعد از پاسخهای متعدد فراگیران معلم می گوید که در درس امروز به این سؤال پاسخ می دهیم. سپس از فراگیران می خواهد که به جلوی کلاس آمده و نقشهای خود را اجرا نمایند. یکی از فراگیران در نقش حلزون و دیگری در نقش خرگوش متن درس را بازی کرده و به نمایش می گذارند. (معلم دور و بر کلاس را با برگهای سبز، شاخه های گل و یک درخت(ماکت درخت) تزیین می کند.)

- بعد از آنکه خرگوش و حلزون کلاس، هرکدام نقش خود را بازی کردند، دانش آموزی که ماسکی از کرم شب تاب بر صورت دارد وارد صحنه می شود و نتیجه درس را با احساس و شور خاصی بیان می کند.

- معلم وارد صحنه شده و از فراگیران می خواهد تا اگر سؤالی از حلزون – خرگوش و کرم شب تاب قصه ی ما دارند بپرسند!

 

 

 

 

 

 

- معلم از فراگیران می پرسد که اشتباه خرگوش قصه ما چه بود؟

- معلم از فراگیران می خواهد کتاب خود را باز کرده اول صامت خوانی کنند.    

فراگیران با دقت گوش می کنند.

ایفاگران نقش که دو نفر از فراگیران هستند به جلوی کلاس آمده ماسکهای خود را زده و نقش خود را بازی می کنند. فراگیران اظهار شادی کرده و با دقت نگاه کرده به سخنان ایفاگران نقشها توجه می کنند.

 

 

 

 

فراگیری در نقش کرم شب تاب وارد صحنه نمایش می شود.

 

فراگیران دوستان خود را تشویق می کنند.

 

فراگیران از حلزون می پرسند آیا تو فهمیدی که خداوند چه توانایی به تو داده است که به خرگوش نداده؟ آن را بگو.

حلزون پاسخ می دهد و توانایی حرکت خود بر روی برگها و گلها را می گوید.

فراگیران از کرم شب تاب می پرسند توانایی تو چیست؟

کرم شب تاب در مورد حرکتش بر روی برگ گلها و درختان و تابیدن نور بدنش برای فراگیران سخن می گوید.

فراگیران پاسخ می دهند که او به توانایی خود برای دویدن مغرور شد و ...

اعضای گروه ها آرام و بی صدا متن مربوط به خود را می خوانند.

14 دقیقه

ارائه درس

مرحله دوم

اعضای گروه به هم نزدیک می شوند و برای هم توضیح می دهند.

 

مرحله سوم

از یک نفر که صحیح می خواند می خواهیم که درس را بخواند و یا معلم خود از روی درس می خواند.

خلاصه و جمع بندی

معلم از فراگیران می خواهد که هرچه از درس امروز فهمیده اند به طور خلاصه برای کلاس بیان کنند.

فراگیران پاسخ می دهند

- هر کس یک توانایی دارد .

- همه حیوانات یا انسان ها نمی توانند از عهده ی انجام هر کاری برآیند همانطورکه خرگوش نتوانست روی برگ گلها حرکت کند.

- ما باید «خود را دست کم نگیریم» و به توانایی های خود ایمان داشته باشیم. 

2 دقیقه

ارزشیابی تکوینی

معلم با پخش چند اسلاید، سؤالات گوش کن و بگو و درست و نادرست را از فراگیران می پرسد و اینکه در تصاویر چه می بینند؟

فراگیران نگاه می کنند.

برداشت خود را از تصاویر می گویند و به سؤالات پاسخ می دهند.

3 دقیقه

تعیین تکلیف

فردی : فراگیران از روی درس بخوانید و به فعالیت های آن پاسخ دهید.

گروهی :

گروه 1 : به کمک دوستان خود نقاشی این درس را بکشید.

گروه 2 : برای جلسه آینده یک ضرب المثل درباره ی موضوع این درس به کلاس بیاورید.

گروه 3 : تواناییهای خود را به عنوان یک شاگرد کلاس سوم نوشته و آن را با تواناییهای خود در کلاس اول مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید؟

فعالیت خلاق : یک داستان برای اینکه خود را دست کم نگیریم ساخته و آن را به کلاس بیاورید و برای دوستان خود بخوانید.

در سایت های کودکان www.koodakan.org  برای دریافت اطلاعات بیش تر می توانید درباره موضوع درس مطلب جدید بیابید.

3 دقیقه

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo